Lupainsinöörin lupapäätökset 24.2.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 24.2.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 28.2.2022 – 15.3.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen