Lupainsinöörin lupapäätökset 23.9.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 23.9.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 27.9.2021 – 12.10.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen