Lupainsinöörin lupapäätökset 23.4.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 23.4.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 27.4.2020 – 12.5.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen