Lupainsinöörin lupapäätökset 23.3.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 23.3.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 27.3.2023 – 11.4.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen