Lupainsinöörin lupapäätökset 23.2.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 23.2.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 27.2.2023 – 14.3.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen