Lupainsinöörin lupapäätökset 22.9.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 22.9.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 26.9.2022 – 11.10.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen