Lupainsinöörin lupapäätökset 22.4.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 22.4.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 26.4.2021 – 11.5.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen