Lupainsinöörin lupapäätökset 22.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 22.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 26.10.2020 – 10.11.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen