Lupainsinöörin lupapäätökset 21.4.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 21.4.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 25.4.2022 – 10.5.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen