Lupainsinöörin lupapäätökset 21.10.2021

Lupainsinöörin lupapäätökset 21.10.2021
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 25.10.2021 – 9.11.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen