Lupainsinöörin lupapäätökset 21.1.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 21.1.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 25.1.2021 – 9.2.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen