Lupainsinöörin lupapäätökset 20.8.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 20.8.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 24.8.2020 – 8.9.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen