Lupainsinöörin lupapäätökset 20.5.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 20.5.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 24.5.2021 – 8.6.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen