Lupainsinöörin lupapäätökset 20.5.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 20.5.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 25.5.2020 – 9.6.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen