Lupainsinöörin lupapäätökset 20.1.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 20.1.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 24.1.2022 – 8.2.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen