Lupainsinöörin lupapäätökset 2.6.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 2.6.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 6.6.2022 – 21.6.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen