Lupainsinöörin lupapäätökset 2.12.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 2.12.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 7.12.2021 – 22.12.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen