Lupainsinöörin lupapäätökset 19.8.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 19.8.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 23.8.2021 – 7.9.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen