Lupainsinöörin lupapäätökset 19.1.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 19.1.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 23.1.2023 – 7.2.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen