Lupainsinöörin lupapäätökset 18.8.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 18.8.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 22.8.2022 – 6.9.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen