Lupainsinöörin lupapäätökset 18.3.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 18.3.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 22.3.2021 – 6.4.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen