Lupainsinöörin lupapäätökset 17.8.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 17.8.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 21.8.2023 – 5.9.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen