Lupainsinöörin lupapäätökset 17.2.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 17.2.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 21.2.2022 – 8.3.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen