Lupainsinöörin lupapäätökset 17.12.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 17.12.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 21.12.2020 – 5.1.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen