Lupainsinöörin lupapäätökset 17.11.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 17.11.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 21.11.2022 – 7.12.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen