Lupainsinöörin lupapäätökset 16.9.2021

Lupainsinöörin lupapäätökset 16.9.2021
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 20.9.2021 – 5.10.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen