Lupainsinöörin lupapäätökset 16.6.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 16.6.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 20.6.2022 – 5.7.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen