Lupainsinöörin lupapäätökset 15.9.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 15.9.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 19.9.2022 – 4.10.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen