Lupainsinöörin lupapäätökset 15.6.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 15.6.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 19.6.2023 – 4.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen