Lupainsinöörin lupapäätökset 15.12.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 15.12.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 19.12.2022 – 3.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen