Lupainsinöörin lupapäätökset 15.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 15.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 19.10.2020 – 3.11.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen