Lupainsinöörin lupapäätökset 14.3.2024, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 14.3.2024, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 18.3.2024 – 2.4.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen