Lupainsinöörin lupapäätökset 14.10.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 14.10.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 18.10.2021 – 2.11.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen