Lupainsinöörin lupapäätökset 14.1.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 14.1.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 18.1.2021 – 2.2.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen