Lupainsinöörin lupapäätökset 13.1.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 13.1.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 17.1.2022 – 1.2.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen