Lupainsinöörin lupapäätökset 12.9.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 12.9.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 14.9.2023 – 29.9.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen