Lupainsinöörin lupapäätökset 12.8.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 12.8.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.8.2021 – 31.8.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen