Lupainsinöörin lupapäätökset 12.5.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 12.5.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.5.2022 – 31.5.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen