Lupainsinöörin lupapäätökset 12.5.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 12.5.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 17.5.2021 – 1.6.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen