Lupainsinöörin lupapäätökset 12.11.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 12.11.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.11.2020 – 1.12.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen