Lupainsinöörin lupapäätökset 12.1.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 12.1.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.1.2023 – 31.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen