Lupainsinöörin lupapäätökset 11.8.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.8.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.8.2022 – 30.8.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen