Lupainsinöörin lupapäätökset 11.6.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.6.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.6.2020 – 30.6.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen