Lupainsinöörin lupapäätökset 11.5.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.5.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.5.2023 – 30.5.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen