Lupainsinöörin lupapäätökset 11.4.2024, kantakaupunki ja Nurmo

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.4.2024, kantakaupunki ja Nurmo
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.4.2024 – 30.4.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen