Lupainsinöörin lupapäätökset 11.3.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.3.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.3.2021 – 30.3.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen