Lupainsinöörin lupapäätökset 11.2.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.2.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.2.2021 – 2.3.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen