Lupainsinöörin lupapäätökset 11.11.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 11.11.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 15.11.2021 – 30.11.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen