Lupainsinöörin lupapäätökset 10.8.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 10.8.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 14.8.2023 – 29.8.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen