Lupainsinöörin lupapäätökset 10.3.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 10.3.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 14.3.2022 – 29.3.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen